Wersja językowa: Polska Detusche English

Magnolia - Ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej

Rezerwacja On-Line
Rezerwacja On-Line


PRZETARGI

 

 

ogłoszono 2015/07/15

ROZSTRZYGNIĘTY 

O G Ł O S Z E N I E

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane i elektryczne w ramach projektu  ,,Modernizacja basenu do terapii wodnej osób niepełnosprawnych wraz z remontem Ośrodka Magnolia w Kołobrzegu w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanego z modernizacją ośrodka MAGNOLIA w oparciu o dokumentację projektową i opis techniczny oraz zgłoszenie wykonania prac remontowych.

Zakres rzeczowy:


1.     Remont części basenowej – rozbudowa terapii wodnej dla niepełnosprawnych.
2.     Rozbudowa terapii wodnej dla niepełnosprawnych – zaplecze techniczne
3.    Remont dachu ośrodka.
4.    Remont elewacji parteru.
5.     Baza zabiegowa - hydraulika
6.    Remont  pokoi i korytarzy
7.    Remont korytarza bazy zabiegowej i recepcji.
8.    Modernizacja instalacji elektrycznej, telewizyjnej i telefonicznej w pokojach hotelowych, recepcji, basenie i korytarzach.

Termin realizacji zadania od 01.09.2015 roku  do 28.02.2016 roku.

Pisemne oferty prosimy składać w  sekretariacie Ośrodka „MAGNOLIA” J. Barwicka, E. Szymańska Spółka Cywilna, 78-100 Kołobrzeg, ul. Bałtycka 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 07.08.2015r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert odbędzie się w

Ośrodku Rehabilitacyjno  – Rekreacyjnym „MAGNOLIA”

J. Barwicka, E. Szymańska Spółka Cywilna,

78-100 Kołobrzeg,

ul. Bałtycka 39

w dniu 07.08.2015 roku o godzinie 15.30.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

  PRZEDMIAR ROBOTY ELEKTRYCZNE

 

  PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE

 

  PROJEKT MODERNIZACJI-INSTALACJI

 

 

Opis techniczny - niecka basenowa

Wzór umowy

 

 

ogłoszono 2015/06/27 

UNIEWAŻNIONY

   Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane i elektryczne w ramach projektu  ,,Modernizacja basenu do terapii wodnej osób niepełnosprawnych wraz z remontem Ośrodka Magnolia w Kołobrzegu w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanego z modernizacją ośrodka MAGNOLIA w oparciu o dokumentację projektową i opis techniczny oraz zgłoszenie wykonania prac remontowych.

Zakres rzeczowy:

1.     Remont części basenowej – rozbudowa terapii wodnej dla niepełnosprawnych.

2.     Rozbudowa terapii wodnej dla niepełnosprawnych – zaplecze techniczne

3.    Remont dachu ośrodka.

4.    Remont elewacji parteru.

5.     Baza zabiegowa - hydraulika

6.    Remont  pokoi i korytarzy

7.    Remont korytarza bazy zabiegowej i recepcji.

8.    Modernizacja instalacji elektrycznej, telewizyjnej i telefonicznej w pokojach hotelowych, recepcji, basenie i korytarzach.

Termin realizacji zadania od 01.09.2015 roku  do 28.02.2016 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Rehabilitacyjno  – Rekreacyjny „MAGNOLIA”

J. Barwicka, E. Szymańska Spółka Cywilna,

78-100 Kołobrzeg, ul. Bałtycka 39,                

w sekretariacie  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

lub odczytując załączony dokument:

Specyfikacja isotnych warunków zamówienia

 

Wzór umowy

 

 

    Pisemne oferty prosimy składać w  sekretariacie Ośrodka „MAGNOLIA” J. Barwicka, E. Szymańska Spółka Cywilna, 78-100 Kołobrzeg, ul. Bałtycka 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 31.07.2015r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert odbędzie się w

Ośrodku Rehabilitacyjno  – Rekreacyjnym „MAGNOLIA”

J. Barwicka,E. Szymańska Spółka Cywilna,

78-100 Kołobrzeg,ul. Bałtycka 39

w dniu 31.07.2015 roku o godzinie 15.30.

 

  ogłoszono 2015/07/10

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na roboty budowlane i elektryczne w ramach projektu  ,,Modernizacja basenu do terapii wodnej osób niepełnosprawnych wraz z remontem Ośrodka Magnolia w Kołobrzegu w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych”

Uzasadnienie:

Postępowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia. Unieważnienie spowodowane jest również brakiem umieszczenia załączników  na stronie internetowej (przedmiar robót budowlanych).

Postępowanie zostało unieważnione, na wniosek zamawiającego, w związku z powyższym zamawiający  zawiadomi  o nowym postępowaniu przetargowym w sprawie tego samego przedmiotu zamówienia.

 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, prosimy o przekazanie ich nam za pomocą formularza kontaktowego.

Form
  1. Zadaj pytanie *