Wersja językowa: Polska Detusche English

Magnolia - Ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej, pytania i odpowiedzi dotyczące przetargów

Rezerwacja On-Line
Rezerwacja On-Line

 

 

 

Dotyczy: przetarg z dn. 2015/06/27 

Pytanie:
Wysłono o: 07:56:46 01-07-2015 
Nazwisko osoby lub nazwa  instutucji: Ewa Śliska, GBP
Zadaj pytanie: Proszę o informację jakie dokładniej prace należy wykonać 
w ramach tego zadania. Czy posiadacie Państwo kosztorysy, przedmiary? 
Adres email: ewas@gbp.pl
 
Odpowiedź :
 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję, że dokumenty, tj. wymiary, 
szczegółowy plan prac i projekty znajdują się do wglądu w siedzibie firmy.