Wersja językowa: Polska Detusche English

Magnolia - Ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny

Kołobrzeg

Rezerwacja On-Line
Rezerwacja On-Line

Kołobrzeg jest hanzeatyckim miastem o ponad tysiącletniej tradycji. W ciągu stuleci miasto ulegało wielokrotnym zniszczeniom. Dlatego też zachowały się tylko nieliczne zabytki, które odbudowano i częściowo zrekonstruowano. Najważniejsze z nich to Ratusz, Bazylika, kamienica średniowieczna w której mieści się obecnie Muzeum Oręża Polskiego, oraz Baszta Prochowa.

Od ponad 200 lat Kołobrzeg znany jest jako uzdrowisko. Położony nad Bałtykiem i na obu brzegach Parsęty, oferuje Gościom piaszczystą plażę wraz z przepięknymi pasami wydm i dużą ilość słonecznych dni w roku. Naturalne walory lecznicze Kołobrzegu to borowina, solanka i mikroklimat morski. W uzdrowisku leczy się choroby układu oddechowego, układu krążenia, narządów ruchu, reumatyczne, cukrzycę i alergiczne schorzenia skóry.

Latem odbywają się w mieście liczne imprezy kulturalne, rekreacyjno - sportowe i rozrywkowe. Do najbardziej znanych należą Herbertiada, Sunrise Festival, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk i Jarmark Solny.